Aleksandër Peçi | Valle mbi xham

Redi Llupa perfroms Valle mbi xham [La danse sur le vitre]

Pianodrom Albania – Universiteti i Arteve
January 7, 2014
University of Arts at Tirana

Other projects